שלום אורח
התחבר
חלון פתיחה בלגי מסדרת בלגיום

חלון בלגיום של אלובין מעוצב כך שחזיתו צרה - 38 מ"מ והחלון ניתן ליישום בפתיחה צידית, קיפ ובצורת מנגנון חלון דריי קיפ פנימה

הרשת הנשלפת של חלון בלגי זה קלה ביותר לתפעולו בעלת מראה נקי ללא ידיות וזיזים.
החלון יכול להיות מזוגג עם זכוכית מונוליתית, בידודית או טריפלקס (רבדים), בעלת אפשרות לחלוקות משנה, מנגנון חלון דריי קיפ, רפפה וארגז תריס. חלון בלגיום של אלובין, בעל אטם מרכזי עומד ברמה E (הגבוהה ביותר) של מכון התקנים הישראלי.
יישומים

ויתרינה דו כנפית עם קבועים בצדדים ןלמעלה

חלון דו כנפי פתיחה פנימה

חלון דופלקס פתיחה פנימה

חלון חד-כנפי פתיחה פנימה

חלון פתיחה דריי-קיפ

חלון פתיחה פנימה עם קבוע בצד

חלון פתיחה פנימה עם קבועים בצדדים

חלון פתיחה פנימה עם קבוע עליון

חלון פתיחה פנימה עם קבוע עליון ותחתון

חלון פתיחה פנימה עם קבוע תחתון

חלון פתיחה פנימה עם קיפ עליון

סוגי זיגוג

זיגוג רגיל, זכוכית מונוליטית

זיגוג טריפלקס, זכוכית רבודה

זיגוג בידודית

גודל כנף מקסימלי ומגבלות נתיבים
רוחב: 0.7 מ' לכנף, גובה 1.2 מ' לכנף
עוביי זיגוג
6-14 מ"מ
אביזרים ומאפיינים ייחודיים

אטם מרכזי

מנגנון נעילה

מיגוון צבעים

מיגוון ידיות

תריס גלילה

רשת נשלפת

תריס רפפה

דירוג מת"י
עמידה בעומסי רוח רמה E