שלום אורח
התחבר
אריה סגל ז"ל

 

 

 

 

 

 

אריה סגל ז"ל 1940-2008
מייסד, בעלים ויו"ר 1972-2008.
דברים שנכתבו לזכרו:

נוסעים היינו בנפש שמחה,
יד היתה לנו מכוונת בביטחה.
ידענו שעל כל קושי במסע,
נגבר בעזרתו - שהרי אותנו נשא.
לא בקלות, כי אם במאמץ,
אבי פועלנו ליטף ועודד ולחץ.
מחשבתו בהירה ובלבו אין מורך,
והלכנו בעקבותיו כיודע את הדרך.
ופתאם - כרעם ביום בהיר,
נפל ראשון כוכבנו - המאיר.
כשביט נפל, מהר, עוטה אורים,
נותרנו מיותמים בפיות פעורים.
ליווינו אותו בוכיה נפשנו,
על כל שהיה ושהיית לנו.
וכיוון נתור ודרך נחפש
שקשתה בהיעדר נושא הנס.
המון עצב וגעגועים וחבל,
נח על במותינו אך לא חלל.
שכן בהביטי סביבי בכל הכואבים,
אני רואה מספיק גורי כוכבים,
שראו משרביט שובל אור יקרות,
ויוציאו לפועל את כל התכניות.
נמשיך את כל החזון והעשייה,
ואתה עימנו, לא לך הנשייה.
מוסיף מורנו לפנינו ללכת,
והבטחה בדרכנו: להמשיך מורשת.
זו שעמלת עליה חודשים ושנים
תקוים בידי מאה בנים נאמנים.
והדמעה לא תכריע ידי העושים
שכן אתמול היינו כבני לייש גאים,
ואף כי יומנו כפירי אריה יתומים,
הרי מחר נילחם כלביאים.

כתב: חיים דקל, מאנשי אלובין.