שלום אורח
התחבר
אבטחת איכות
מדיניות איכות לשנת 2019

 


·         השגת שביעות רצון הלקוחות ע"י אספקת מוצרים ושירותים העונים על צורכיהם וזאת במחיר תחרותי ובעלות המותירה רווח.

 

·         ראית כל פעילויות החברה כתהליכי איכות ונקיטת פעולות להשגת שיפור מתמיד של תהליכים אלו.

 

·         קיום מערכת ניהול איכות של החברה עפ"י דרישות ת"י ISO 9001, עמידה בדרישות תקנים ישראלים ת"י 4402 חלק 1.1 (יצור פרופילי אלומיניום) ות"י 4402 חלק 2 (גימור הפרופילים). 

 

·         שיפור תהליכי היצור תוך שילוב טכנולוגיות מהמתקדמות בארץ ובעולם.

 

·         יצירת אוירה תומכת המעריכה את העובד על גילויי יוזמה אישית, חדשנות והטמעת תהליכי איכות.

 

·         החברה קשובה ללקוחותיה ולגורמי שוק נוספים המספקים מידע וביקורת בעזרתה ניתן לשפר את תהליכי האיכות.

 

·         הקצאת משאבים הדרושים למימוש מדיניות איכות זו.

 

 

 

 

 

             גל סגל – מנכ"ל

אמנת איכות, אלובין 2013